มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 8

สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 8 โดย รศ.ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ เรือนไทยสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน