เพลินภาษานานาสาระ l โรคเครียดมือสอง

เพลินภาษานานาสาระ l โรคเครียดมือสอง
.
โรคเครียดมือสอง หรือ ความเครียดมือสอง เกิดจากการรับฟังปัญหาชีวิตของผู้อื่นที่อยู่รอบตัว ความหมาย อาการและสาเหตุ / วิธีการเอาชนะโรคเครียดมือสอง
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 18 พฤษภาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ