ชีวิตวัฒนธรรม – สุนทรภู่ บุคคลสำคัญของโลก (ด้านวรรณกรรม)

ชีวิตวัฒนธรรม – สุนทรภู่ บุคคลสำคัญของโลก (ด้านวรรณกรรม)
.
ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบวันเกิด 200 ปีของ “สุนทรภู่” องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สุนทรภู่ เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม นับเป็นชาวไทยคนที่ 5 และเป็นสามัญชนชาวไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้
ในปีนั้น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปี” และมีการจัดตั้ง “สถาบันสุนทรภู่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
.
หาความรู้กับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ผู้ดำเนินรายการชีวิตวัฒนธรรม
ทุกวันเสาร์ 4.30 – 5.00 น. ทาง FM 89.5 MHz