ชีวิตวัฒนธรรม – ตามรอยมหากวีศรีรัตนโกสินทร์ ที่วัดเทพธิดาราม

ชีวิตวัฒนธรรม – ตามรอยมหากวีศรีรัตนโกสินทร์ ที่วัดเทพธิดาราม
.
เกิดวังหลัง โตวังหลวง บวชวัดหลวง ตายวังหน้า” คือคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ประโยคดังกล่าวหมายถึงว่า ท่านเกิดในย่านวังหลัง (บริเวณย่านโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบัน) เมื่อโตขึ้นได้ทำงานรับราชการเป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักที่วังหลวง อีกทั้งยังได้บวชเรียนที่วัดหลวง (วัดเทพธิดาราม) จากนั้นในบั้นปลายของชีวิตได้ทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว วังหน้าในรัชกาลที่ ๔) ในตำแหน่งเจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร” ซึ่งเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นมาคนไทยต่างรู้จักกันดีในนาม “สุนทรภู่” มหากวีศรีรัตนโกสินทร์
.
หลังจากท่านสุนทรภู่ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อ พ.ศ.2398 ต่อมาเป็นเวลากว่า 131 ปี โลกจึงได้ยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญ โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้ท่านสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมเมื่อ พ.ศ.2529 ถือเป็นหนึ่งในกวีเอกของโลก และมหากวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่บทกลอนของท่านยังทรงอิทธิพลต่อคนไทยมาจนถึงยุคปัจจุบัน
.
ปัจจุบัน ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี ถือเป็น “วันสุนทรภู่” ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกแด่ยอดมหากวีผู้นี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญด้านวรรณกรรมของเมืองไทย และในวันนี้เราจะพาไปตามรอยท่านสุนทรภู่ในสถานที่ที่มีความสำคัญในชีวิตของท่านซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ พร้อมๆ กัน
.
หาความรู้กับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ผู้ดำเนินรายการชีวิตวัฒนธรรม
ทุกวันเสาร์ 4.30 – 5.00 น. ทาง FM 89.5 MHz