กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l ศปก.ศบค.ย้ำให้สถานบันเทิงยึดเวลาเปิดตามกม.เดิมก่อนโควิดระบาด

กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l ศปก.ศบค.ย้ำให้สถานบันเทิงยึดเวลาเปิดตามกม.เดิมก่อนโควิดระบาด
.
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และ อาทิตยา ปักกะทานัง
.
ออกอากาศ[ 24 มิถุนายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี