ชีวิตวัฒนธรรม – สดุดีครูกลอนสุนทรภู่กวีเอกของโลก

ชีวิตวัฒนธรรม – สดุดีครูกลอนสุนทรภู่กวีเอกของโลก
.
สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย
.
หาความรู้กับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ผู้ดำเนินรายการชีวิตวัฒนธรรม
ทุกวันเสาร์ 4.30 – 5.00 น. ทาง FM 89.5 MHz