ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้น ชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี 1 งาน