ชีวิตวัฒนธรรม l วัฒนธรรมการใช้คำราชาศัพท์

#ชีวิตวัฒนธรรม l ๑.ทักทาย ห่วงใย
๒.วัฒนธรรมการใช้คำราชาศัพท์
๓.กระทรวงศึกษาร่วมใจ ต้านภัยโควิค
– เรียนออนไลน์
– กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ[30 พฤษภาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895