สุขอาสา l ชีวิตดีเริ่มที่เรา ศิลปะจากขยะทะเล

#สุขอาสา l ชีวิตดีเริ่มที่เรา ศิลปะจากขยะทะเล
// จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กทม.
// ตาใจบุญเก็บขยะสะสมเงิน บริจาครพ.ซื้อเตียงให้คนไข้
// ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนบริจาคโลหิต
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[19 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้