มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l มทร.ธัญบุรีจัดตั้ง คลินิกเวชกรรม

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l มทร.ธัญบุรีจัดตั้ง คลินิกเวชกรรม
-ASIC มอบรางวัลระดับโลก 2 รางวัล ให้มทร.ธัญบุรี จากผลงานการบริการวิชาการ และจากการเสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียม
.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมช่องทางใดบ้าง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 549 4030
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[8 เมษายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895