มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. จัดทำหลักสูตร “ธุรกิจออนไลน์” ช่วยผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ “สสว.” เปิด อบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับ “ผู้ประกอบการรายย่อย” ในกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผ็ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการ ขายออนไลน์ และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจะช่วย สร้างรายได้ เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
.
โดยได้เปิดอบรมหลักสูตรชั้นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการ ธุรกิจออนไลน์ หัวข้อ การตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางขายด้วย Smartphone เครื่องเดียว จัดขึ้นในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ส่วนหลักสูตรชั้นกลางสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย ได้ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
.
นายกฤตรัตน์ ดาวสุวรรณ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน