มทร.อีสาน ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คว้า 3 รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ ประเทศโมร็อกโก

เมื่อวันที่ 8-12 กันยายน 2564 นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแข่งขันงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี 2021 “The Innovation Week in Africa” (IWA 2021) ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก (แบบออนไลน์) โดยสามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดได้ถึง 3 รายการ ได้แก่
.
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากนวัตกรรม แผ่นอัดจากซองอลูมิเนียมฟอยด์สำหรับงานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ (Compression sheets from aluminium foil envelopes for decoration and furniture) ผลงานจาก ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นผู้ร่วมวิจัย
.
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากนวัตกรรม อิฐชีวภาพจากแกนกัญชงสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Bio-bricks from hemp hurds for energy and environmental conservation buildings) ผลงานจาก ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย ผศ.ดร.รัฐพล สมนา และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
.
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าหน้ากากอนามัยเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (Increasing the value of masks as building materials and decorations) ผลงานจาก ดร.ประชุม คำพุฒ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าทีมวิจัย, บริษัท เฮมพ์ไทย จำกัด, บริษัท ดีดีเนเจอร์คราฟท์ จำกัด, คุณอาทิตย์ ฤทธีราวี ผู้บริหาร บริษัทเฮมพ์ไทย จำกัด และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มทร.อีสาน เป็นผู้ร่วมวิจัย
.
สำหรับผลสำเร็จในการประกวดครั้งนี้ เป็นอีกบทพิสูจน์ว่า คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือราชมงคล มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการวิจัยในเวทีระดับโลก ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวยังสามารถต่อยอดในการนำมาใช้จริง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ในอนาคต
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน