สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียง และศึกษาดูงานกระบวนการทำงานภายในสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานปฏิบัติงานจริง ได้ทดลองจัดรายการ และเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยสถานีวิทยุยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก สร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย