TwoToneTalk l Y2K แฟชั่น 90 ที่คน 90 (อาจ) ไม่เข้าใจ

TwoToneTalk l Y2K แฟชั่น 90 ที่คน 90 (อาจ) ไม่เข้าใจ

จากกระแสแฟชั่นที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นช่วงนี้ คำว่า Y2K ถูกเอามาใช้อีกครั้งในความหมายที่ต่างออกไป ในความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ มันคือสไตล์เสื้อผ้า การแต่งกาย และสไตล์การใช้ชีวิตของคน 90 ในขณะที่คน 90 แท้ๆ บางคนอาจจะงง ว่าเด็กๆ กำลังพูดถึงอะไรกัน

รายการของเราในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังพูดคุยย้อนกลับไปเล่าเรื่องเก่าในอดีต เพื่อเปรียบเทียบความหมายความเหมือนความต่างระหว่าง gen ที่มีต่อแฟชั่น Y2K
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 28 มกราคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #Y2K #แฟชั่น90