English Around You l การใช้ Still และ Anymore

English Around You l การใช้ Still และ Anymore
– so bad – so badly
– สำนวน killing me
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ
———————————————

การใช้ Still และ Anymore
Still มีความหมายว่า “ยังคง” ทำหน้าที่เป็น adverb ใช้สื่อถึงความคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
Still ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นอยู่ กำลังดำเนินอยู่ในเวลาขณะนี้ หรือใช้แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มักใช้ในประโยค present simple หรือ past simple
การใช้ still ในความหมายนี้ จะมีตำแหน่งที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ verb ในประโยค
ถ้าประโยคมีแต่ verb หลัก ไม่มี verb ช่วย ให้เราใช้ still หน้า verb หลัก
I still exercise every day.
ฉันยังคงออกกำลังกายทุกวัน
ถ้าประโยคมีแต่ verb หลัก แต่เป็น verb to be (is, am, are, was, were, …) ให้เราใช้ still หลัง verb to be
It’s nine o’clock and I’m still in bed.
เป็นเวลา 9 โมงเช้าและฉันก็ยังคงนอนอยู่บนที่นอน
Are you still single?
ตอนนี้คุณยังโสดอยู่หรือเปล่า)
My friend is still unemployed for 3 months.
เพื่อนของฉันยังคงว่างงานอยู่เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว

ถ้าประโยคมี verb ช่วย (เช่น can, could, may, might, verb to be ใน continuous tense เป็นต้น) ให้เราใช้ still หลัง verb ช่วย
He can still remember my phone number.
เขายังคงสามารถจำเบอร์โทรศัพท์ของฉันได้อยู่
My mom is still sleeping.
แม่ของฉันยังคงหลับอยู่
ถ้า verb to be หรือ verb ช่วยเป็นรูปปฏิเสธ (มี not ตามหลัง) ให้ใช้ still หน้า verb รูปปฏิเสธนั้น
We still don’t know where to go. พวกเรายังคงไม่รู้ว่าจะไปไหน

Present perfect tense
The bus still hasn’t come.

หรือเราใช้คำว่า Still ใช้ในการกระทำที่ไม่ได้คาดหวังจะให้เกิดขึ้น
When John went home, Jane was still working.
เมื่อจอห์นกลับบ้าน เจนก็ยังคงนั่งทำงานอยู่
My sister was sick but she still went to school.
น้องสาวของฉันป่วยแต่หล่อนก็ยังคงไปโรงเรียน
Anymore = (adverb) ไม่อีก… ต่อไป
Anymore เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า Still คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือสิ้นสุดลงไปแล้ว มักจะใช้ในประโยคปฏิเสธ ส่วนใหญ่เราจะเห็นคำว่า Anymore ปรากฏอยู่ท้ายประโยคเสมอ
I’m not interested in you anymore.
ฉันไม่ได้สนใจคุณอีกต่อไปแล้ว
We don’t talk anymore.
เราไม่ได้คุยกันอีกแล้ว
It’s not cold anymore.
อากาศมันไม่หนาวเลยซักนิดเดียว
I can’t do it anymore
ฉันไม่สามารถทำได้อีกต่อไป
I don’t live in Japan anymore.
ฉันไม่ได้อาศัยในญี่ปุ่นอีกต่อไป
He doesn’t work here anymore.
เขาไม่ได้ทำงานที่อีกต่อไปแล้ว

เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพราะ ๆ ต่อ จากทางสถานี แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะ

กลับมาพบกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการ English around You อีกแล้วนะคะ ทางคลื่น FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ

so bad – so badly
so bad (แย่มาก)
โดยปกติ so bad ใช้ในความหมายเชิงลบว่า แย่มาก หรือหากใช้ร่วมกับ that จะแปลได้ว่า แย่มากซะจนที่…
It’s so bad. I can’t believe it!
มันแย่มาก ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย!

The internet connection is so bad!
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแย่มาก

The deal was so bad that we lost a lot of money.
ข้อตกลงแย่มากซะจนที่พวกเราสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

so bad (อย่างมาก)
นอกจากนี้สามารถใช้ so bad หรือ so badly ในความหมายว่า อย่างมาก มักใช้ร่วมกับคำว่า want หรือ need เพื่อสื่อว่าอยากได้ของบางอย่างหรืออยากรู้ข่าวสารความลับจนทนไม่ไหว
My shoulders hurt so bad.
ไหล่ของฉันเจ็บมาก

We want to join the project so bad
พวกเราอยากเข้าร่วมโครงการนี้มากๆ

My son wants a new iPhone so badly.
ลูกชายอยากได้ไอโฟนเครื่องใหม่มากๆ

is killing me.
เป็นสำนวนสแลงที่ใช้เมื่อเจอเรื่องราวหนักเกินไป เจ็บปวดจนทนไม่ไหว หรือเรื่องโดนใจอย่างแรง
killing me จึงมักใช้ในความหมายว่า “ทนไม่ไหว (จนจะตายอยู่แล้ว)” ซึ่งไม่ได้ใช้แค่ความเจ็บปวดหรือบาดแผลทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังใช้กับสถานการณ์ความเจ็บปวดทางจิตใจด้วย

Example:
The heat is killing me.
(ร้อนจนทนไม่ไหว)

I’ve had this headache for the past three days and it’s killing me!
(ฉันปวดหัวมาสามวันแล้ว จะทนไม่ไหวแล้ว!)

My back is totally killing me. I need some painkillers.
(ฉันปวดหลังจนจะตายอยู่แล้ว ฉันต้องการยาแก้ปวด)

Your joke is hilarious. You’re killing me.
(เรื่องตลกของคุณสนุกมาก ขำจนเจ็บท้องไปหมดแล้ว)
Collocation กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกัน
คำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘at’ (Verb + Preposition ‘at’)
arrive at (a place) หมายถึง มาถึง (สถานที่)
I will arrive at Rangsit Station at 5 am.
ฉันจะมาถึงสถานีรังสิตตอนตีห้า

angry at (someone) หมายถึง โกรธ
I’m angry at my girlfriend’s inability to express her feelings.
ฉันโกรธแฟนของฉันที่เธอไม่แสดงความรู้สึกของเธอออกมา

look at หมายถึง จ้องมอง
What are you looking at?
คุณกำลังจ้องดูอะไรอยู่เหรอ

shout at หมายถึง ตะโกน (ใช้ yell at แทนได้)
You were shouting at her, and I don’t like that.
แกกำลังตะคอกใส่เธอ และฉันก็ไม่ชอบนะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดี https://www.trueplookpanya.com https://meowdemy.com