TwoToneTalk l บริษัทแบบไหนที่คนรุ่นใหม่สนใจ

TwoToneTalk l บริษัทแบบไหนที่คนรุ่นใหม่สนใจ
.
เมื่อปลายปี 2022 บริษัท WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย ได้จัดการสำรวจออนไลน์เพื่อสอบบัณฑิตจบใหม่ คนทำงานแรก และกลุ่มคนที่ทำงานมาแล้วสักระยะ อายุระหว่าง 21-35 ปี มากกว่า 10,000 คน เพื่อตอบคำถามที่ว่าบริษัทแบบไหนที่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ด้วยเหตุผลใด คำตอบที่ได้อาจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน ๆ ที่หลายคนยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอย่างเงินเดือน สวัสดิการ อิสระในการทำงาน แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการสามารถทำงานแบบไฮบริด ทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้าน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรง
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #WorkVenture #ทำงาน #คนรุ่นใหม่ #บัณฑิตจบใหม่