เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.2

เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.2
คุณวิศวาณี สหพัฒนประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ (พี่วินนี่ )
https://www.youtube.com/@WinnieTalks

– หลักสูตรในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับและในประเทศไทยมีหลักสูตรอะไรบ้าง
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 1 มีนาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #โรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ #อุตสาหกรรมเดินเรือ