เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.3

เป็นเรื่องเป็นราว l หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ EP.3
คุณวิศวาณี สหพัฒนประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ (พี่วินนี่ )
https://www.youtube.com/@WinnieTalks

– รายละเอียดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตร
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 8 มีนาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #โรงเรียนการเดินเรือสปีดี้ #อุตสาหกรรมเดินเรือ