TwoToneTalk l ชอบคนที่นิสัย โดยเฉพาะนิสัยรวย

TwoToneTalk l ชอบคนที่นิสัย โดยเฉพาะนิสัยรวย
.
มีคำกล่าวว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งไม่ได้ ซึ่งมันก็เป็นความจริงหนึ่งในสังคมโลก บางคนเกิดมาพื้นฐานชีวิตดี บางคนต้องปากกัดตีนถีบ ต้องสู้ทุกวันเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายประทังชีวิต แต่ถ้าความรวยมีรูปแบบ จะเป็นอย่างไร รายการในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับลักษณะนิสัยที่คนรวยส่วนใหญ่ (เขาว่าแบบนั้น) ทำกัน เผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้เราสามารถนำไปปรับใช้ ถ้าได้ผลหรือไม่อย่างไรก็คอมเม้นกันกลับมาด้วยนะ
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 11 มีนาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #นิสัย #นิสัยรวย