Comtoday l ส่องความเจ๋ง สร้างเว็บด้วย ChatGPT4 อธิบายภาพได้ ใกล้เคียงคน

Comtoday l ส่องความเจ๋ง สร้างเว็บด้วย ChatGPT4 อธิบายภาพได้ ใกล้เคียงคน
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 10 เมษายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #สร้างเว็บ #computer #เทคโนโลยี #ChatGPT4 #อธิบายภาพ