เป็นเรื่องเป็นราว l เด็กไทยเจ๋ง สร้างนวัตกรรม “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน” ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

เป็นเรื่องเป็นราว l – เด็กไทยเจ๋ง สร้างนวัตกรรม “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน” ลดขยะจากเปลือกกุ้ง
– “ระบบยับยั้งปลาด้วยคลื่นเสียง” นวัตกรรมป้องกันปลาข้ามลุ่มน้ำโครงการน้ำยวม
– เอริค หยวน ผู้ก่อตั้ง ZOOM ที่ยึดคติ “พนักงงานต้องมีความสุข” สู่วันเลย์ออฟ 1,300 ชีวิต
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ 12 เมษายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเปลือกกุ้ง #ระบบยับยั้งปลาด้วยคลื่นเสียง #ZOOM #ปลดพนักงาน