Comtoday l กลลวงแฮกเกอร์ Google Email Scam ส่งอีเมล หลอกให้คลิกลิงก์

Comtoday l กลลวงแฮกเกอร์ Google Email Scam ส่งอีเมล หลอกให้คลิกลิงก์
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 1 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #คลิกลิงก์ #computer #เทคโนโลยี #Scam #Google #แฮกเกอร์