นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ตรัง สร้างเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติ (IoT)

นายคามิน จำเนียรกิจ และนายจักรราช ชูจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ออกแบบและสร้างเครื่องบริหารจัดการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยมองว่าการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT เป็นระบบเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ สามารถควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบการทำความสะอาดอัตโนมัติสามารถดูการสั่งการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน การควบคุมการทำงานและบริหารจัดการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
.
หลักการทำงานสามารถสั่งการทำงานผ่านหน้าตัวเครื่อง หรือ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น สามารถล้างทำความสะอาดแผงที่อยู่ติดกันไปเรื่อย ๆ ได้ โดยมีการควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบป้องกันต่าง ๆ ด้วยชิปไมโครคอนโทรนเลอร์ Esp32 ที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi และ Bluetooth ด้วยการเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปควบคุมการทำงาน เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์นั้นสะอาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ต้นทุนในการผลิตเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติ (IoT) อยู่ที่ 15,000 บาท และในขณะนี้ได้มอบเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติ (IoT) ให้กับบริษัท ภูมิภัทรวิศวกรรม จำกัด นำไปทดลองใช้งานจริง สามารถใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยนำมาล้างแผนโซล่าเซลล์ จำนวน 10 แผง ใช้เวลาประมาณ 9 นาที ก็สามรถทำความสะอาดได้หมด หากใช้แรงงานคนต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดประมาณ 20 นาที
.
ส่วนใครสนใจจะให้นักศึกษากลุ่มนี้ไปล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7520-4058
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน