นักศึกษาทูตวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร คว้า 3 รางวัล โครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำทีมทูตวัฒนธรรม ผู้นำนักศึกษา สภาและองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสามัคคีความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา ทั้ง 9 มทร.
.
โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1. การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง เพื่อแสดงความสามารถทางด้านการขับร้อง อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย โดยผลการแข่งขัน นางสาวอัฉริยา จินดาวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับรองเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง 2. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภททีม โดยวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทุนการศึกษา และ 3. กิจกรรมการประกวด SHOW & SHARE การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยทีมผู้นำนักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองด้วยเช่นกัน
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน