เพลินภาษานานาสาระ l ประเด็นร้อนหนังสือเรียน ภาษาพาที ป.5

เพลินภาษานานาสาระ l ประเด็นร้อนหนังสือเรียน ภาษาพาที ป.5
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ #ภาษา #หนังสือเรียน #ภาษาพาที