Comtoday l ไม่ง่ายอย่างที่คิด Chromebook ตกรุ่น ซ่อมยาก แถมอายุสั้น

Comtoday l ไม่ง่ายอย่างที่คิด Chromebook ตกรุ่น ซ่อมยาก แถมอายุสั้น
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 8 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #คลิกลิงก์ #computer #เทคโนโลยี #Google #Chromebook