TwoToneTalk l แรงงาน…ผู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องในการทำงาน

TwoToneTalk l แรงงาน…ผู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องในการทำงาน
.
ฉลองเดือนแห่งแรงงานด้วยการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของเหล่าแรงงานที่ต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงาน เช่น เหตุการณ์จลาจลเฮย์มาร์เก็ต (Haymarket Riot) ในชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1886 โดยมีข้อเรียกร้องหลักให้กำหนดเวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ถึงแม้ข้อเรียกร้องนี้จะไม่ได้รับการตอบสนอง แต่ก็ค่อย ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการทำงาน จนกระทั่งเมื่อปี 1894 ที่ประธานาธิบดี โกรเวอร์ คลีฟแลนด์ กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี โรสเวลต์ ในปี 1938 ที่กำหนดให้แรงงานทุกภาคส่วนทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน รวมเป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายการในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่อวไซยาไนด์ เพื่อให้รู้จักอาการ และการแก้ไขหากไปสัมผัส หรือทานเข้าไป
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 13 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #วันแรงงาน #แรงงาน