TotalSoundMagazine EP165 ดนตรีในสไตล์ Country rock

TotalSoundMagazine EP165 ดนตรีในสไตล์ Country rock เป็นแนวดนตรีที่ถูกพัฒนามาจากกลุ่มนักดนตรี rock ตั้งแต่ละยุค60 เรื่อยมา เสน่ห์ของดนตรีแนวนี้อยู่ที่ความสวยงามของเมโลดี้จังหวะและความหนักแน่น ผสมผสานซึ่งกันและกัน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast