หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566” โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน
.
สำหรับโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566”เป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยหออัครศิลปิน กับ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 –13 กันยายน 2566 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสได้รับการฝึกฝนทักษะจากศิลปินแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติใน 3 สาขา ถึง 17 ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการที่มีผลงานดีและได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติ จะได้รับเงินรางวัลและได้รับโควต้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี อีกด้วย
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง