TwoToneTalk l สุขา (สาธารณะ) …อยู่หนใด

TwoToneTalk l สุขา (สาธารณะ) …อยู่หนใด
.
การเลือกใช้บริการสุขาสาธารณะแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคนเมืองคงหนีไม่พ้นการเข้าห้้างสรรพสินค้าเพราะความสะอาด การแวะปั้มน้ำมันเพราะความสะดวกโดยเฉพาะสำหรับผู้เดินทาง หรือการใช้บริการตามสวนสาธารณะและแหล่งท่องเท่ี่ยว รวมไปถึงวัดต่าง ๆ

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ระยะให้บริการสุขาสาธารณะนอกบ้านของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และยิ่งอยู่ในเขตเมืองชั้นใน เราก็จะสามารถพบและเข้าถึงสุขาสาธารณะได้มากกว่าเขตชานเมือง ถึงแม้จะไม่มีข้อบังคับชัดเจนว่าเมืองต้องมีบริการห้องน้ำสาธารณะในทุกระยะทางเท่าใดหรือกระจายตัวแค่ไหน แต่เมืองคงน่าอยู่มากขึ้น ถ้าพลเมืองรู้ว่าสถานที่ที่เรากำลังไป เราจะสามารถใช้บริการห้องน้ำ โดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน ได้ที่ใด และที่สำคัญ สุขานั้นสะอาดถูกสุขอนามัย
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 2 ตุลาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #สุขา