TotalSoundMagazine EP194 ดนตรีในสไตล์ Doo Wob

TotalSoundMagazine EP194 ดนตรีในสไตล์ Doo Wob เป็นแนวดนตรีที่ฟังง่าย การเรียบเรียงไม่สลับซับซ้อน ใช้นักร้องหลายคนในการร้องทั้งประสานเสียงและเป็นลูกคู่ในขณะเดียวกัน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 19 ธันวาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast