TwoToneTalk l จัดบ้านใหม่รับปีใหม่

TwoToneTalk l จัดบ้านใหม่รับปีใหม่

ปีใหม่หมุนผ่านเข้ามาอีกครั้ง หนึ่งในกิจกรรมที่หลายคนปักหมุดหมายว่าจะทำประจำปี คือการจัดบ้านใหม่เพื่อรับปีใหม่ รายการในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาหาไอเดียในการจัดการบ้านเก่าของเราให้ดูแปลกใหม่ สดใส เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในวาระดีปีใหม่
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 7 มกราคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #จัดบ้านใหม่