TotalSoundMagazine EP197 เสียงก้องกังวานเรียกว่า reverb เป็น เครื่องมือที่สร้างมิติเสียงให้เสน่ห์ในการฟังเพลงที่น่าฟังยิ่งขึ้นใช้ได้กับเสียงทุกประเภท

TotalSoundMagazine EP197 เสียงก้องกังวานเรียกว่า reverb เป็น เครื่องมือที่สร้างมิติเสียงให้เสน่ห์ในการฟังเพลงที่น่าฟังยิ่งขึ้นใช้ได้กับเสียงทุกประเภท
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 13 มกราคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast