มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง มุ่งสร้างสรรค์แนวคิดและผลิตรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับนายภัทราวุธ หอมสะอาด ประธานกรรมการ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด โดยมี รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม
สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ยิ้มสิงห์