มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เตรียมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11

RMUT TALK l มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เตรียมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11

สัมภาษณ์ อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เตรียมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11

ขอเชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่ประจำปี “งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ติดตามข้อมูลFacebook คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 30 มกราคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง