Health Me Herbs [EP.7] สมุนไพรไทยลดระดับไขมัน คลอเลสเตอรอล

Health Me Herbs [EP.7] สมุนไพรไทยลดระดับไขมัน คลอเลสเตอรอล

Health Me Herbs รายการที่ก้าวทันกระแสของคนรักสุขภาพและความงาม เรื่อง “สมุนไพรไทยลดระดับไขมัน คลอเลสเตอรอล” เรียนรู้เคล็ดลับการเลือกทานอาหารเพื่อหลีกหนีโรคภัย และทำความรู้จักกับโรค NCD ที่เกี่ยวข้องกับระดับไขมัน และคลอเลสเตอรอล สาเหตุและวิธีการรักษาด้วยหลักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มงานวิจัยการใช้สมุนไพรไทย

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์
แขกรับเชิญ ผศ.ดร. พทป. ปุณยนุช อมรดลใจ
อาจารย์ประจำคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.