TotalSoundMagazine EP203 การมิกซ์เสียง

TotalSoundMagazine EP203 การมิกซ์เสียง ไม่ต่างจากการตีบทละครให้แตก เพื่อค้นหาอารมณ์เพลงที่แท้จริงและเสียงเครื่องดนตรีที่ชี้นำอารมณ์อย่างถูกต้อง เพื่อทำโทนของเพลงออกมาให้ตรงกับอารมณ์ของเพลง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast