TotalSoundMagazine EP208 มาฟังเพลงที่นักดนตรีไม่ใช้ click track tempo

TotalSoundMagazine EP208 มาฟังเพลงที่นักดนตรีไม่ใช้ click track tempo เขาไม่ต้องการให้เสียอารมณ์ของเพลงในขณะบันทึกเสียงโดยให้ sound engineer ปิดเสียงไปเลย
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 31 มีนาคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast