ข่าวต้นชั่วโมง 9 เมษายน 2567


09.00 นายกฯ เตรียมให้การต้อนรับ และหารือทวิภาคีกับนายกฯ นิวซีแลนด์ ในห้วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ขับเคลื่อนผลการหารืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน

10.00 ข่าวราชมงคล // ผู้ประกอบการคุมเข้ม รถตู้-มินิบัสต่างจังหวัด กว่า 4,000 คัน ต้องพร้อมบริการและเพียงพอ อำนวยความสะดวก-ปลอดภัยเดินทางกลับบ้าน-ท่องเที่ยวสงกรานต์

13.00 กทม.เผย 3 ประโยชน์ หลังจ่ายหนี้ E&M รถไฟฟ้าสายสีเขียว กว่า 23,000 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณจากดอกเบี้ยในส่วนของค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลได้กว่าวันละ 3 ล้านบาท

14.00 กระทรวงคมนาคม สั่งจัดระเบียบหมอชิต 2 สถานีกลางบางซื่อ ขึ้นทะเบียนวินมอไซค์

15.00 ไทยเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16.00 สธ.ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ รองรับขนย้าย “กากแคดเมียม” กลับตาก