มทร.อีสาน ส่งวงดนตรีลูกทุ่ง “เทคโนตะโกราย” ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมัยที่ 3

วันที่ 6 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ภัคภณ รถเพ็ชร ผู้ฝึกซ้อมการแสดง นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม (นักร้องประกอบหางเครื่อง) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้
.
โดยวงดนตรีลูกทุ่ง มทร.อีสาน เทคโนตะโกราย สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เป็นสมัยที่ 3 ได้นำบทเพลงมาใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 2 บทเพลง ได้แก่ บทเพลง “อิฐเก่าเล่าตำนาน” ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา และเพลง “นางฟ้าสรภัญ” เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานครื้นเครง และได้มีการนำ “หมอลำ” ศิลปะพื้นบ้านของภาคอีสานเข้ามาอยู่ในการแสดงด้วย
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรผู้ฝึกสอนทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการมุ่งสรรค์สร้างผลงานใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม และขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการอื่น ๆ ต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน