ชีวิตวัฒนธรรม – ประวัติและความศรัทธาของชาวกะเหรี่ยงต่อหลวงพ่อนวม แห่งวัดแจ้งเจริญ จ.ราชบุรี

ชีวิตวัฒนธรรม – ประวัติและความศรัทธาของชาวกะเหรี่ยงต่อหลวงพ่อนวม แห่งวัดแจ้งเจริญ จ.ราชบุรี
ชีวิตวัฒนธรรมสัปดาห์นี้ขอเสนอเรื่องราวของประวัติและความศรัทธาของชาวกะเหรี่ยงต่อหลวงพ่อนวม แห่งวัดแจ้งเจริญ จ.ราชบุรี
ติดตามได้ในชีวิตวัฒนธรรมกับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz