TwoToneTalk l นักจัดระเบียบบ้าน…ที่เป็นมากกว่าแม่บ้าน

TwoToneTalk l นักจัดระเบียบบ้าน…ที่เป็นมากกว่าแม่บ้าน

ความเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ทุก ๆ บ้านต้องการ แต่บางครั้งด้วยหลายสาเหตุ ทำให้บุคคลในบ้านไม่สามารถจัดระเบียบบ้านตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยสะสมของตัดใจทิ้งของไม่ได้ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยากเติ่มต้นชีวิตใหม่ รวมไปถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังจะเสียชีวิต แต่ไม่สามารถลุกจากเตียงเพื่อสะสางสิ่งของตัวเองได้ จึงต้องเรียกใช้บริการนักจัดระเบียบบ้าน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบสิ่งของในบ้าน ช่วยกำจัดของที่หมดอายุ ส่งต่อของที่ยังใช้ได้ เตรียมความสะดวกและความสบายใจให้กับเจ้าของบ้าน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 26 พฤษภาคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #จัดระเบียบบ้าน