จิตวิทยากับครูยุ้ย l เก่งแบบไหน ไม่ให้คนเกลียด

จิตวิทยากับครูยุ้ย l เก่งแบบไหน ไม่ให้คนเกลียด สามารถทำได้ดังนี้
1. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ
2. ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว
3. อ่อนน้อมถ่อมตน
4. ไม่ยกตนข่มท่าน
5. ขอโทษและขอบคุณด้วยความจริงใจ
6. รู้จักแบ่งปันและรับฟังความเห็นของผู้อื่น
.
ออกอากาศ 26 พฤษภาคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895 #ชีวิตดีขึ้น #ความสุข