TwoToneTalk l เป็นโสดทำไม อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง

TwoToneTalk l เป็นโสดทำไม อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง
.
เมื่อสภาพัฒฯ ออกมาให้ข้อมูลว่า ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนโสด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะสร้างปัญหาในภาพรวมในอนาคต รายการในตอนนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลคนโสดเพื่อทำความเข้าใจและวางแผนเพื่อปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ต่อไปคนโสดกับแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 2 มิถุนายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #คนโสด