มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิ.ย.2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา และตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา
.
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถเข้าดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี www.ped.rmutt.ac.th
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ภานุมาศ หัฐบูล