มทร.ธัญบุรี จัดโครงการประกวดสุดยอดพิธีกรและผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดสุดยอดพิธีกรและผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.
ผลการประกวดสุดยอดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฝ่ายชาย) รางวัลชนะเลิศ ธัญวิชญ์ สงสีจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิตติกวิน มีไผ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองชนะเลิศ อันดับ 2 อติวิชญ์ ม่วงมิ่งสุข คณะศิลปศาสตร์
.
สุดยอดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัย (ฝ่ายหญิง) รางวัลชนะเลิศ ชนพล วิเลปะนะ จากคณะศิลปศาสตร์, รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิริขวัญ บุญขวัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์, รองชนะเลิศ อันดับ 2 ยุวรรดา เกิดเหม็น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
.
สำหรับผลการประกวดผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฝ่ายชาย) รางวัลชนะเลิศ นายกฤตชัย ธนาบูรณะสิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วัชสัณห์ จิตดี คณะศิลปะศาสตร์, รองชนะเลิศ อันดับ 2 บัญญัติ ศรีสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
.
รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย (ฝ่ายหญิง) รางวัลชนะเลิศ เพชรรุ่งทิวา ประชุมรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์, รองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณภิรญา จำนงค์สูญ คณะศิลปกรรมศาสตร์, รองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณภัทรานิษฐ์ กิ่งรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
.
ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกวดและรับมอบรางวัลได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ยิ้มสิงห์