Power of Art (EP.3) I แต่งกายอย่างไร ให้ดูสง่างาม

Power of Art (EP.3) I แต่งกายอย่างไร ให้ดูสง่างาม

ทางโหราศาสตร์ สี ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำดวงดาว ที่ส่งผลต่อผู้ที่เกิดในวัน เดือน ปี นั้นๆ ด้วย กล่าวได้ว่า การใส่เสื้อผ้าสีตามวันที่ถูกต้องตามโฉลกจะเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ และเรื่องมงคลอื่นๆกับผู้ที่สวมใส่ คนที่เกิดวันใดก็ถือเอาสีประจำวันเป็นสีมงคลประจำตัว

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภานุรัชต์ บุญส่ง
แขกรับเชิญ ผศ.ริสสวัณ อรชุน ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 8.00 – 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
https://www.fa.rmutt.ac.th