ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.35] พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชนิ

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.35] พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชนิ

3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระราชกรณียกิจของพระองค์

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี
แขกรับเชิญ ผศ. ดร.ภูดิท กรรณิการ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย