สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ Blu-o Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถสมัครในประเภททีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดเพศ ซึ่งเป็นการแข่งขันระบบคู่สไตร์ค-คี่สแปร์ คนละ 3 เกม โดยผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ถ้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลคะแนนสูงสุด ชายและหญิง ถ้วยนายกสมาคมศิษยเก่าฯ และรางวัลบู้บี้ จะได้รับถ้วยรางวัลสมาคมศิษยเก่าฯ ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจในประเภททีมกิตติมศักดิ์ (VIP) ราคา 10,000 บาท และทีมทั่วไป 5,000 บาท สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าฯ สอบถามโทร 085 153 8351 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 081 430 4658 คุณมัลลิกา วีระสัย
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน