TotalSoundMagazine EP220 เจ้าของเพลงไม่คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดี

TotalSoundMagazine EP220 เจ้าของเพลงไม่คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีแม้แต่น้อยแต่ภรรยา กลับมองว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงดังอย่างแน่นอน เขาเลยท้าทายด้วยการบันทึกเสียงเพลงแล้วปล่อยออกสู่ตลาด ผลก็คือ????
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 23 มิถุนายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast